skip to Main Content

Zapraszamy na konferencję dotyczącą rozwoju kompetencji społecznych uczniów

konferencjaDlaczego kompetencje społeczne są tak ważne? Jak wytłumaczyć, co to jest budżet obywatelski oraz na czym polega samorządność? Podpowiadamy, jak prowadzić lekcje wychowawcze, które uświadomią uczniom ich wpływ na życie szkoły i relacje z innymi ludźmi.

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na konferencję Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów? Pomysły na lekcje wychowawcze i prowadzenie samorządu uczniowskiego. Konferencja odbędzie się 27.10.2016 r. w Warszawie w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101.

Celem konferencji jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu aktywnych postaw społecznych i obywatelskich uczniów. Na konferencji zostaną zaprezentowane narzędzia służące do aktywizowania takich postaw i wzmacniania poczucia sprawczości uczniów. Nauczyciele wezmą udział w praktycznych warsztatach (6 różnych sesji warsztatowych), na których będą mogli skorzystać z doświadczeń ekspertów i przetestować narzędzia przydatne do realizacji godzin wychowawczych.

Na konferencji zaprezentowane zostaną również doświadczenia z projektu „Nasza kasa” realizowanego na godzinach wychowawczych z uczniami jednej z podwarszawskich szkół. Narzędzia wypracowane w projekcie posłużyły do stworzenia gotowych scenariuszy lekcji, które pokazują, jak angażować uczniów w działania samorządu, konstruowanie budżetu czy koordynację projektów społecznych na rzecz bezpośredniego otoczenia.

Uczestnicy konferencji wezmą udział w 3 wykładach związanych z budżetem obywatelskim i kształtowaniem postaw obywatelskich oraz w 1 warsztatach:

  1. Jak efektywnie komunikować się z uczniami?– Joanna Abramowicz

W ramach warsztatu omówimy podstawowe narzędzia komunikacji pomocne w życiu szkolnym, wyrażanie emocji wg komunikatu JA i ćwiczenie zamiany komunikatów, w taki sposób, aby były one przyjazne dla obu stron. Przećwiczymy w jaki sposób wyrażać opinie zamiast ocen.

  1. Rozwój kompetencji obywatelskich– dr Bożena Kubiczek (ekspert ORE)Warsztaty skierowane na praktyczną metodę projektu edukacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na projekt działania lokalnego. Uczestnicy zobaczą w jaki sposób rozwijać kompetencje obywatelskie dzięki tej metodzie.
  2. Jak dostrzegać i pokonywać opór?– Ewa Cieniak (YESTEM. Kreatywny doping)”Nie chcę”, „nie zrobię”, „nie i koniec” – jak rozmawiać z uczniem, który wyraża niechęć i opór? W czasie warsztatu uczestnicy będą przyglądać się oporowi, w różnych jego formach. Nazywać go – czyli rozbrajać. A na koniec przekuwać w pozytywną energię do zmiany.
  3. Jak prowadzić samorząd uczniowski w klasach I-III? –  Karolina MitznerPodczas warsztatów będziemy zastanawiać się jak pracować z uczniami, aby brali odpowiedzialność za szkołę i najbliższą okolicę. Zastanowimy się, co jest potrzebne, aby samorząd uczniowski skutecznie działał i efektywnie reprezentował interesy uczniów. Rozważymy, czy wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest możliwe w każdej szkole i jak to zrobić.
  4. Jak prowadzić samorząd uczniowski w klasach IV-VI?– Piotr SienkiewiczPodczas warsztatów będziemy zastanawiać się jak pracować z uczniami, aby brali odpowiedzialność za szkołę i najbliższą okolicę. Zastanowimy się, co jest potrzebne, aby samorząd uczniowski skutecznie działał i efektywnie reprezentował interesy uczniów. Rozważymy, czy wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest możliwe w każdej szkole i jak to zrobić.
  5. 5 strategii oceniania kształtującego w klasach IV-VI– Małgorzata Osińska (CEO)

Wzorując się na programie “Keeping Learning on Track”, zaczęto mówić o strategiach oceniania kształtującego. Strategie te określają cel stosowania oceniania kształtującego, czyli po co to robimy.

Podczas warsztatów przyjrzymy się bliżej temu modelowi i przećwiczymy wykorzystywanie tychże strategii.

Program konferencji:

14:30 – 15:15 – Rejestracja uczestników

15:15 – 15:20 – Powitanie uczestników

15:20 – 15:50 – Dlaczego warto kształtować kompetencje obywatelskie? – dr Bożena Kubiczek (ekspert ORE)

15:50 – 16:10 – Podsumowanie projektu “Nasza kasa” – Piotr Sienkiewicz

16:10 – 16:25 – Elementy Metody Pytań i Doświadczeń w czasie godzin wychowawczych. Celina Szumkowska (Fundacja Uniwersytet Dzieci)

16:25 – 16:50 – Przerwa kawowa

16:50 – 18:20 – Sesja warsztatowa

W przerwie nauczyciele będą mogli zapoznać się z nowym bezpłatnym narzędziem edukacyjnym Fundacji Uniwersytet Dzieci do kształtowania kompetencji społecznych w klasach I-III i IV-VI.

Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych ekspertów.

Konferencja oraz udział w warsztatach są bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Zapisać można się poprzez stronę www.scenariuszelekcji.edu.pl.

 

Konferencja jest podsumowaniem projektu Budżet Obywatelski.
Patronat programowy:

Projekt dofinansowany przez:

Back To Top