skip to Main Content
Materiały do pobrania
Angielska wersja językowa
Niemiecka wersja językowa
Polska wersja językowa

Pobierz wszystkie materiały

Pobierz w częściach

Pobierz wszystkie materiały

Pobierz w częściach

Aktualności
O projekcie

Cele projektu InEdu:

  • Upowszechnianie/popularyzacja aktywnych metod edukacji, które opierają się  o eksperyment, obserwację, wnioskowanie – metody charakterystyczne dla świata nauki.
  • Wypracowanie metod i narzędzi, które pomogą nauczycielom szkół podstawowych w przygotowaniu i prowadzeniu ciekawych lekcji, które będą rozbudzały dziecięcą ciekawość.
  • Włączenie nauczycieli w proces wymiany doświadczeń w zakresie metod i narzędzi projektowych, tak, aby mogli rozwijać swój warsztat i samodzielnie tworzyć  ciekawą i skuteczną metodologię nauczania na podstawie doświadczeń wypracowanych w projekcie.
Adresaci projektu

Nauczyciele

pierwszymi odbiorcami projektu są nauczyciele zainteresowani rozwijaniem aktywnych metod pracy z dziećmi, których efektem jest rozwój dziecięcej ciekawości. Wybrana grupa nauczycieli zostanie zaproszona do tworzenia metod i dzielenia się dobrymi praktykami.

Dzieci

uczniowie szkół podstawowych – dzięki narzędziom wypracowanym w projekcie skorzystają z fascynujących lekcji, które w niestandardowy sposób pomogą im rozwinąć krytyczne myślenie, pobudzić potencjał twórczy.

Naukowcy i rodzice

naukowcy poprowadzą część szkoleń dla nauczycieli w projekcie, upowszechniając metodologicznie swoje doświadczenia z pracy badawczej. Rodzice będa mogli zapoznać się z narzędziami wypracowanymi w projekcie i upowszechniać metody twórczej pracy z dziećmi w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

Chcemy, aby w efekcie projektu nauczanie stało się  procesem, który jest satysfakcjonujący i ciekawy dla wszystkich jego uczestników.

Zestawy edukacyjne

W projekcie dążymy do tego, aby metody i narzędzia, które tworzymy dla nauczycieli, pobudzały dziecięcą ciekawość. Chcemy, aby dzieci samodzielnie dochodziły do wiedzy, wykorzystywały swój potencjał twórczy, krytyczne myślenie i wyobraźnię.

W projekcie eksperci korzystają z wypracowanej przez Fundację autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń.

Metoda Pytań i Doświadczeń – pobierz plik.

Prototypy zestawu edukacyjnego, które będą testowane w krajach partnerów projektu.

Zestaw zawiera scenografie w konwencji japońskiego teatru Kamishibai, wraz z 4 planszami historii jeża, które służą wizualizacji 4 scenariuszy lekcji opartych o metodę pytań i doświadczeń.

2016-1-PL01-KA201-026744

Back To Top